Praktisk information

Arbetsgruppernas ansvarsområden

Innestädgruppen ansvarar för:

 • Arbetsledare med uppgift att dela ut arbetsuppgifter till närvarande medlemmar på innestäddagen.
 • Ansvarar för att anmälningslistor till städdagen sätts upp på avdelningarna i god tid innan städdagen samt ser över om verktyg eller liknande behövs till någon arbetsuppgift.
 • För närvaro notering.
 • Bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska sparas vid tidsbrist.
 • Arbetsledaren städar endast själv om tid finns. 

Utestädgruppen ansvarar för:

 • Arbetsledare med uppgift att dela ut arbetsuppgifter till närvarande medlemmar på utestäddagen.
 • Ansvarar för att anmälningslistor till städdagen sätts upp på avdelningarna i god tid innan städdagen samt ser över om verktyg eller liknande behövs till någon arbetsuppgift.
 • För närvaronotering.
 • Bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska sparas vid tidsbrist.
 • Arbetsledaren städar endast själv om tid finns.
 • Ser över förrådet innan trädgårdsschemat börjar samt ser till att instruktioner finns för vad medlemmarna ska göra när något verktyg inte fungerar eller något behövs köpas.

Din arbetsdag

Att få ta med sin mamma eller pappa till förskolan är stort och viktigt för alla barnen. Varje höst och vår ska alla föräldrar göra en arbetsdag på den avdelning där ni har ert barn.

Arbetsdagen början kl 8.00 och slutar 16.00 på Timjan och Mynta. På Mejram är arbetsdagen mellan kl 8.00 – 15.00. Ni hjälper till med stort och smått och däremellan får ni en härlig dag med alla barnen.

Matkostnaden för dagen är 40kr (betalas till personalen).

Påminnelse om tystnadsplikten!

Vi har alla skrivit på tystnadsplikten vilket skall vara en trygghet för alla. När ni föräldrar har arbetsdag kan det hända att man hör eller ser saker som inte skall föras vidare. Med detta menar vi att ni som föräldrar skall känna er trygga i tystnadsplikten.


Kontakta avdelning

Avdelning Mejram
mobil 0761-78 98 74
ort.mejram@gmail.com

Avdelning Timjan
mobil 0763-06 95 72
ort.timjan@gmail.com

Avdelning Mynta
mobil 0761-78 73 83
ort.mynta@gmail.com

Örtagårdens förskola - Kungsbacka

Örtagårdens kooperativa förskola och fritidshem

Adress: Lars Runebergsgatan 78
Telefonnummer: 0761-78 74 60
Rektor: Ulrica Ekholm
E-post: ortagarden.kooperativ@gmail.com

Örtagårdens förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Styrelsen består av föräldrar samt Örtagårdens rektor.


BIlder och material på denna sida får ej kopieras utan tillåtelse.