Avdelning Timjan

Avdelningens arbete utgår ifrån Örtagårdens gemensamma målsättning. På Örtagården strävar vi vuxna efter att vara goda förebilder genom att ha:

  • Ett stort hjärta
  • Lyssnande öron
  • Glädje i blicken

På Timjan försöker vi skapa stort utrymme för lek, både ute och inne. Det är i leken det lustfyllda lärandet som exempelvis fantasi, inlevelseförmåga, kommunikation, rörelse m m stimuleras och utvecklas. 

Timjan delar ofta upp barngruppen i mindre grupper, allt för att göra barnens förskoletid så bra och stimulerande som möjligt.

I vårt arbete har sagan och sagoberättandet en framträdande roll. Vi tror på sagans läkande kraft. Vid våra projektarbeten/temaarbeten utgår vi så mycket som möjligt utifrån barnens tankar och idéer som sedan tar oss framåt i vårt arbete.

 

Kontaktuppgifter 
mobil 0763-06 95 72
ort.timjan@gmail.com

 

                                          

 

Lisa

Idrottsintresserad pedagog som gillar att sjunga. Har utbildning och intresse för att arbeta med tecken som stöd. Utbildad sagopedagog.

 
Sara

 Är för tillfället föräldraledig.

 
Ulrica

Pysselproffs till pedagog som gillar sin husvagn. Tycker om att organisera och att vara välplanerad. Har studerat special-pedagogik.

 

                                          

 

Maria

Pedagog som tycker om sång och utomhuspedagogik. Det finns en sång till varje tillfälle, och allt vi kan göra inomhus kan vi också göra ute. Brinner lite extra för barns språkutveckling

 

         Lena O

Sagoberättande symbolpedagog som brinner för "sagans läkande kraft" både hos oss (i vårt sago-rum) och på biblioteket Fyren.

 
 

          Emma

Pedagog som gillar att måla och vara ute i skogen. Tycker att det är viktigt att alla får vara sig själv och att alla är unika och värdefulla.