Avdelning Mejram

Avdelningens arbete utgår ifrån Örtagårdens gemensamma målsättning. På Örtagården strävar vi vuxna efter att vara goda förebilder genom att ha:

  • Ett stort hjärta
  • Lyssnande öron
  • Glädje i blicken

På vår yngreavdelning Mejram går våra minsta barn, här är åldern ca 1–3 år. På Mejram lägger vi stor vikt vid att barnen ska få vistas i en lugn och stabil barngrupp, där barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga. För oss börjar det redan på morgonen, vi möter barnen i hallen för att de ska känna sig välkomna och sedda. Detta skapar en lugn start på dagen.

Vi vill erbjuda barnen en stimulerande och fantasifull miljö, så att barnen utifrån sin förmåga och intresse utvecklas i både sin lek och sitt språk. På våra samlingar ligger fokus på sång, sagor och fingerlekar.

 

Kontaktuppgifter 
mobil 0761-78 98 74
ort.mejram@gmail.com

 

 

 

 

Lena J 

Naturintresserad pedagog som arbetar med utomhus-pedagogik
i närmiljön.

Barnen utvecklas genom lek, socialt samspel samt språk-utveckling och matematik.

 
Linda 

Lugn och positiv pedagog som verkligen gillar natur och miljöarbete. Brinner för ute-verksamhet. Att erbjuda barnen en trygg och lärorik tid på förskolan är viktigt.

 
Åsa

Glad och trygg pedagog som tycker om att sjunga  och att vara i skogen. Brinner för alla barns lika värde och att alla ska få växa upp till den hen är.

 

 

 
Sara

 Lugn och glad pedagog som vill vara medupptäckande och se det barnen ser. Tycker om sång och musik, skapande verksamhet och att vara i naturen.