Din arbetsdag

Att få ta med sin mamma eller pappa till förskolan är stort och viktigt för alla barnen. Varje höst och vår ska alla föräldrar göra en arbetsdag på den avdelning där ni har ert barn.

Arbetsdagen början kl 8.00 och slutar 16.00 på Timjan och Mynta. På Mejram är arbetsdagen mellan kl 8.00 - 15.00. Ni hjälper till med stort och smått och däremellan får ni en härlig dag med alla barnen.

Matkostnaden för dagen är 40kr (betalas till personalen).

Påminnelse om tystnadsplikten!

Vi har alla skrivit på tystnadsplikten vilket skall vara en trygghet för alla. När ni föräldrar har arbetsdag kan det hända att man hör eller ser saker som inte skall föras vidare. Med detta menar vi att ni som föräldrar skall känna er trygga i tystnadsplikten.