Information om sjukdomar och när barnet skall hållas hemma

När skall barnet stanna hemma?

Allmänt kan sägas att ett barn som har feber eller av annat skäl är trött och hängigt på grund av sjukdom har rätt att stanna hemma och ta det lugnt. Mycket talar för att en infektion läker snabbare om barnet får vila ut. Mycket kortfattat kan sägas att det sjuka barnet ska hålla sig hemma från förskolan om det:

• har feber

• är feberfritt, men så trött och hängigt att det inte orkar med normal aktivitet som innefattar att vara ute även om vädret är dåligt.

• har en smittsam sjukdom till exempel halsfluss som är obehandlad eller behandlad kortare tid än två dygn.

• har maginfektion med kräkningar eller diarré. Barnet kan återgå till
förskoleverksamheten när det upplevts som friskt i 48 timmar.

• Behandlas med någon medicin som kräver hjälp av förskolepersonal, till exempel antibiotika eller ögondroppar.

 

När kan barnet gå till förskolan eller skolan?

Här gäller att man i samråd med förskolepersonalen använder sunt förnuft för att avgöra när och hur länge barnet skall hålla sig hemma när det sjukt. Det är rimligt att barnet är feberfritt minst en dag innan det går till förskolan/skolan igen. Däremot skall barnet vara hemma minst två dagar i början av en penicillinkur Men det allra viktigaste är barnets allmäntillstånd. Trötta, infekterade barn som inte orkar med inom- och/eller utomhusaktiviteter ska inte vara på förskolan. Glöm inte heller att ringa före klockan 14 dagen innan ditt barn skall komma tillbaka. Det kan också vara skönt för syskon att få korta ner sina dagar på förskolan.

 

Kort information om de sjukdomar som är vanligt förekommande:

Förkylning Eftersom förkylning beror på ett virus kan inte sjukdomen botas av antibiotika eller andra läkemedel. Oftast behöver man inte ge barnet febernedsättande medel eftersom febern sällan är hög vid förkylning. Det är viktigt att ge barnet mycket att dricka, särskilt om febern är hög eftersom man förlorar mycket vätska när man har feber. Vid en vanlig förkylning brukar hostan inte vara så svår. När barnet hostar är det en del av kroppens försvar. Genom hostan gör kroppen sig av med sådant som irriterar luftvägarna. Vid förkylningar skall man tänka på att det är allmäntillståndet man får gå efter. Är barnet mycket trött och/eller med en tjock snuva kan det behöva  stanna hemma några dagar.

Ögoninflammation Det är vanligt med ögoninflammation hos barn, ofta i samband med en förkylning. Ögonvitan blir röd och irriterad och det rinner kladdig vätska som oftast är gulaktig från ögat. För det mesta läker det inom en vecka utan behandling. Ögoninflammation smittar lätt. Om barnets öga klibbar ihop och man måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en kraftig infektion. Barnet bör vara hemma från förskolan dels för att det är smittsamt och dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger per dag. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre. Ögoninflammation som inte har gått över på en vecka kan behöva behandlas med antibiotika. Om barnet behandlas med antibiotika kan det betraktas som att barnet  inte smittar och kan återgå till förskolan.

Magsjuka När man är magsjuk drabbas man av besvär som illamående, kräkningar, diarré, ont imagen och ibland feber eller muskelvärk. Typiskt för magsjuka som orsakats en infektion är att besvären oftast kommer mycket snabbt och sedan går  över inom ett par dagar. Calicvirus – vinterkräksjukan sprids oftast från människa till människa via smittad, kall mat. Smittan kan även spridas via direktkontakt eller dryck. Smittan kan också spridas genom luften i form av små droppar. Vinterkräksjukan drabbar i första hand äldre barn och vuxna. Symtomen är häftiga kräkningar, diarré, ont i magen, måttlig feber, huvudvärk och muskelvärk. Besvären brukar hålla i sig ett till två dygn. Rotavirus är en annan vanlig orsak till magsjuka, rotavirus drabbar i första hand små barn. Oftast drabbas man först av kräkningar och sedan efter ett par dagar av vattentunn diarré och måttlig feber. Man kan även känna sig förkyld. Efter fyra till sex dagar brukar besvären gå över. I alla fall av magsjuka gäller att man skall vara hemma två dygn efter tillfrisknandet.

Svinkoppor Impetigo eller svinkoppor, är en mycket smittsam infektion i huden som orsakas av bakterier. Oftast är det första tecknet en kliande prick som snart blir en vätskefylld och sedan varfylld blåsa. Efterhand bildas en honungsfärgad skorpa på blåsan. Oftast bildas nya blåsor eller hudrodnader alldeles intill eller på andra ställen på kroppen. Det vanligaste är att impetigo bryter ut i samband med en förkylning och att utslagen sitter i ansiktet, till exempel runt munnen, näsvingarna och bakom örat. På förskolor kan impetigo spridas snabbt eftersom barnen leker nära varann och använder samma leksaker. Man ska tvätta sina egna och barnets händer ofta med tvål och vatten, byta kläder varje dag och använda engångshanddukar. Var också noga med leksaker, dörrhandtag och allt annat som man tar i med händerna. Tänk på att ditt barn kanske inte är så allmänpåverkad men att ett annat barn kan få halsfluss eller scharlakansfeber. I sällsynta fall kan det orsaka epidemier. Barnen skall vara hemma tills såren är läkta. Impetigo kan behandlas på egen hand. Om såren inte har läkt efter denna tid, eller om utslagen fortsätter att sprida sig över kroppen, bör man kontakta vårdcentralen.

Huvudlöss Klåda är vanligt när man har löss, men förekommer inte alltid. Det bästa sättet att ta reda på om man har drabbats av löss är att försöka se levande löss och ägg nära hårbotten. Det enklaste sättet är att kamma med en luskam över ett vitt papper. Lössen ramlar då ner på pappret och man kan ofta se dem med blotta ögat. Fråga på apoteket vilket preparat man skall använda. Om behandlingen ska lyckas är det viktigt att alla i den drabbade personens omgivning undersöks och att alla som har löss behandlas samtidigt. Det kan vara bra att veta att det fortfarande kan klia några dagar efter det att man har avslutat behandlingen. Efter den första behandlingen behöver barnet inte vara hemma från skola eller förskola. Det är bra att informera andra föräldrar och personal om att löss förekommer på förskola/skola så att alla kan undersöka sina barn och att de som har löss får behandling.

Springmask Alla kan få springmask, men det är vanligast hos barn. Ofta märker man att barnet har springmask genom att det kliar sig i stjärten. Klådan är intensiv framförallt på kvällen och natten. Maskarna är vita trådtunna och centimeterlånga. Man kan se dem vid ändtarmsöppningen och ibland i avföringen. Man behöver inte gå till vårdcentralen för att man har springmask utan det går att få bort den på egen hand. Det finns receptfri medicin. Efter första behandlingen kan barnet gå till förskolan/skolan. För att förhindra att springmasken sprids bör man informera de vänner och släktingar som barnet umgåtts nära med den senaste tiden. Dessutom behöver förskole- skolpersonal få information så att de kan upplysa andra föräldrar.

Höstblåsor eller hand-mun- och fotsjuka Orsakas av coxsackievirus och dessa virus finns i utslagen och i tarmen. En virusinfektion med hög smittsamhet, ofta drabbas flera i omgivningen samtidigt. Smittar genom kontakt, alltså genom att man tar på samma leksaker osv. Barnen får blåsor i munnen, på händerna och under fötterna. Blåsorna i munnen gör att barnen får svårt att äta. Oftast dyker den upp på sensommaren och hösten därav namnet. Drabbar även vuxna, har man haft det en gång så får man livslång immunitet. Barnen ska vara hemma och kan återgå till barngruppen när blåsorna har lagt sig.

Vattkoppor Vattkoppor, är en av våra vanligaste sjukdomar. Den smittar redan innan man märker att man blivit sjuk, och därför kan en hel förskolegrupp eller skolklass lätt drabbas. Eftersom vattkoppor är en så smittsam sjukdom ska man om man behöver råd eller behandling ringa till vårdcentral Det tar så lång tid som mellan tio och tjugo dygn efter det att man smittats innan de första tecknen på sjukdom visar sig. Det vanligaste är att det tar två veckor tills sjukdomen bryter ut. Oftast får man först bara lite feber, lätt huvudvärk och känner sig trött. Ett par dagar senare kommer de första utslagen på överkroppen och sprider sig till ansiktet, hårbotten, armarna och benen. Utslagen brukar komma i omgångar under fyra till fem dagars tid. Vid varje ny omgång utslag får man ofta lite feber igen. Utslagen börjar som röda prickar, som utvecklas till små knottror och sedan till blåsor med en klar, genomskinlig vätska inuti. Efter någon dag brister blåsorna och det bildas istället en skorpa. Sårskorporna försvinner så småningom och man brukar inte få några ärr. Mängden blåsor varierar. Vissa får bara två eller tre blåsor medan andra får mängder av blåsor över hela kroppen. De flesta får klåda av blåsorna. Var uppmärksam på att personen smittar tills det finns skorpor på alla blåsorna och det ej kommer nya. Den sjuka skall således hållas hemma tills dess.

Halsfluss Orsakas av streptokocker. Streptokocker kan ibland ge besvärliga epidemier i en barngrupp, det är därför viktigt att meddela om barnet har en infektion orsakad av denna bakterie. Barnen får feber och halsont. Det är smittsamt någon dag före insjuknandet och i obehandlade fall flera veckor efter detta. Barnen behöver penicillin. Barnen räknas som smittfria efter två dygns antibiotikabehandling. Barnet skall också ha varit feberfritt minst ett dygn och orka med verksamheten.