Innestädgruppen ansvarar för:

 • Arbetsledare med uppgift att dela ut arbetsuppgifter till närvarande medlemmar på innestäddagen.
 • Ansvarar för att anmälningslistor till städdagen sätts upp på avdelningarna i god tid innan städdagen samt ser över om verktyg eller liknande behövs till någon arbetsuppgift.
 • För närvaro notering.
 • Bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska sparas vid tidsbrist.
 • Arbetsledaren städar endast själv om tid finns. 

Ansvarig för innestädgruppen är Viktor Caruso.

 

Utestädgruppen ansvarar för:

 • Arbetsledare med uppgift att dela ut arbetsuppgifter till närvarande medlemmar på utestäddagen.
 • Ansvarar för att anmälningslistor till städdagen sätts upp på avdelningarna i god tid innan städdagen samt ser över om verktyg eller liknande behövs till någon arbetsuppgift.
 • För närvaronotering.
 • Bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska sparas vid tidsbrist.
 • Arbetsledaren städar endast själv om tid finns.
 • Ser över förrådet innan trädgårdsschemat börjar samt ser till att instruktioner finns för vad medlemmarna ska göra när något verktyg inte fungerar eller något behövs köpas.

Ansvariga för utestädgruppen är Viktor Caruso.