Innestädgruppen ansvarar för:

 • Arbetsledare med uppgift att dela ut arbetsuppgifter till närvarande medlemmar på innestäddagen.
 • Ansvarar för att anmälningslistor till städdagen sätts upp på avdelningarna i god tid innan städdagen samt ser över om verktyg eller liknande behövs till någon arbetsuppgift.
 • För närvaro notering.
 • Bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska sparas vid tidsbrist.
 • Arbetsledaren städar endast själv om tid finns. 

 

Utestädgruppen ansvarar för:

 • Arbetsledare med uppgift att dela ut arbetsuppgifter till närvarande medlemmar på utestäddagen.
 • Ansvarar för att anmälningslistor till städdagen sätts upp på avdelningarna i god tid innan städdagen samt ser över om verktyg eller liknande behövs till någon arbetsuppgift.
 • För närvaronotering.
 • Bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska sparas vid tidsbrist.
 • Arbetsledaren städar endast själv om tid finns.
 • Ser över förrådet innan trädgårdsschemat börjar samt ser till att instruktioner finns för vad medlemmarna ska göra när något verktyg inte fungerar eller något behövs köpas.

Ansvariga för inne- och utestädgruppen är Anders Björklund.